Intentiusgruppen

Tryggve Olson AB ingår sedan början av 2010 i Intentiusgruppen.

I gruppen återfinns bl a Intentius IndustriKomponenter AB som legotillverkar
detaljer i gummi- plast- och aluminium samt distribuerar industrikomponenter
inom transmission och vibrationsdämpning.