Tryggve Olson AB har försett maskinbyggare, reservdelsavdelningar och återförsäljare med normdetaljer och maskindelar i över 40 år!

Företaget startades i november 1967 av Tryggve Olson och har sedan dess utvecklats till en modern leverantör av maskinkomponenter. Några milstolpar:
 
1967   Företaget startades i Tryggve Olsson hem
1970   Företaget flyttade till egna lokaler i Ulvsunda
1972   Tryggves son Per börjar i firman
1975   Tryggve hade växt ur sina lokaler och flyttade till Blackeberg
1978   Hos en av Tryggves leverantörer i Italien jobbade en söt sekreterare som hette Giovanna.
            Per Olson åkte på leverantörsbesök dit - det ena ledde till det andra och kort därefter utökades
            personalen i Sverige med Giovanna, som blev Vanna, då det var lättare att säga på svenska.
1985   I nybyggda Lunda industriby köpte Tryggve nya lokaler på Fagerstagatan 9 dit flytten gick.
1990   Tryggve växte vidare och på personalsidan blev man fler.
1995   Återigen expanderade man lokalmässigt, dock inom samma fastighet.
2010   Tryggve Olsson AB byter ägare och namn.
            Intentius-gruppen utökar med förvärvet och firman blir Tryggve Olsson Normdetaljer AB.